Teadmiste teekond „Reaalsuskontroll“

Sõmeru Noortekeskus korraldas noortele Teadmiste teekonna, kus väikeKaRakTer viis läbi Reaalsuskontrolli töötuba.
Üritusel oli kümme erinevat tegevusjaama telkides põnevate ja seikluslike ülesannetega. Tegevusjaama juhtideks olid kõik Sõmeru valla noorsootöötajad ja noorsootööga seotud inimesed, eripedagoog- Pille Kriisa ning MTÜ Rõõmu Tehas (Ivo Leek ja Elin Lemberg). Tegevusjaamad olid avatud terve päeva vältel ja osalema olid oodatud kõik noored vanuses 7-26a.

Reaalsuskontrolli telk

Väike KaRakTer kutsus Sõmeru noored näitemängule, mis pani osalejad mõtlema kiusamise teemal. Telki sisenejaid ootasid kaks täiskasvanud juhendajat ja kolm noort näitlejat (Ronja, Mirell ja Agur). Telki saabujatele jäeti mulje, et väikesed näitlejad on samuti osaleja rollis ning koos istuti pingile ja oodati, mis hakkab edasi juhtuma. Noortel paluti rahulikult oodata, kuni juhendajad järgmise ülesande ettevalmistavad. Juhendajad lahkusid ja noored jäid üksinda.
Nüüd oli väikeste näitlejate kord osalejaid üllatada, ning pakkuda osalejatele näitemäng kiusamisest. Erinevate gruppidega mängiti erinevaid olukordasid kiusamisest. Näiteks haarasid kaks tüdrukut poisi käest telefoni ning tagasi enam ei andnud. Poiss palus, et tüdrukud ei kiusaks teda, kuid sellest saadi ainult hoogu juurde ning kiusamine jätkus. Pealtvaatajad sattusid olukorda, kus nad pidid otsustama, kas sekkuda või mitte. Üks juhendajatest tuli mõne aja pärast küsima, mis juhtunud on, andes osalejatele võimaluse täiskasvanule olukorda selgitada. Seejärel juhendaja lahkus ning nooredd jäid taas üksinda olukorda lahendama. Kiusamine jätkus veel mõnda aega ning siis katkestati näitemäng.
Osalejatele selgitati, et kiusajad ja kiusatav on näitlejad ning käik eelnev oli näitemäng. Koos hakati arutama, mis oli juhtunud ja kuidas nad reageerisid. Arutelude käigus selgus, et noored käitusid ootamatus olukorras väga erinevalt ning järgnevalt on mõned väljavõtted noorte arutelust:

 • Ma ei julgenud sekkuda kuna kiusajad olid minust vanemad
 • Minu meelest oli see naljakas, et nad kiusavad
 • Ma ise ei julgenud sekkuda aga kui juhendaja korraks tuli, otsustasin talle ära rääkida
 • Ma ei julgenud täiskasvanule rääkida, sest äkki hakkavad nad mind ka kiusama
 • Ma ütlesin neile, et nad ei kiusaks
 • Ma läksin vahele ja võtsin telefoni kiusajate käest ära
 • Ma sain kohe aru, et see on näitemäng
 • Mind kiusatakse ka
 • Minu klassiõde kiusavad kõik ja ma ei julge sekkuda
 • Meie koolis ei kiusata kedagi
 • Ühte poissi kiusatakse aga ta ise kiusab ka

Pärast arutelu tehti koos meeskonna harjutusi ja lõbusaid mänge, et ikka sõbralikult ning heade mõtetega järgmisesse telki liikuda. Harjutati koos tasakaalu hoidmist ning õpiti usaldama oma kaaslaseid.

Elin Lemberg

#väikeKarakter