Teatrimäng

Teatrimäng Väike Karakter

TeatrimängKaardipakk koosneb 40 kaardist, mille abil mängijad annavad kaardi sisu edasi jutu, häälitsuste ja kehakeelega.
Kaartidega saab mängida nelja erinevat mängu, mis on erineva raskusastmega.
Mängu saab mängida neljal erineval moel.
1) Emotsiooninurk – Valitakse pakist 4 kaarti ja asetatakse 4 nurka. Mängijad liiguvad ringis, iga kaardi juurest mööda. Kui mängujuht hüüab stop, annavad mängijad hääle ja kehakeelega edasi endale kõige lähemal oleva kaardi emotsiooni. (nt. kaardil on sõna KURB, siis mängijad kurvastavad).
2) Mina olen – Mängija tõmbab pakist kaardi, mida näeb ainult mängija ise. Mängija läheb ukse taha ja siseneb kaardil kirjasloleva omadusega, kõnnib teiste ette ja teatab “Mina olen mängija nimi!”. Ülejäänud mängijad peavad kaardil oleva sõna äraarvama. (nt. kaardil on sõna RÕÕMUS, Mängija tuleb uksest rõõmsalt sisse ja ütleb “Mina olen Leo Tamm”).
3) Skulptuur – Üks või mitu mängijat valivad endale pakist pimesi 5 kaarti. Kui mängujuht ütleb “skulptuur”, siis keeravad mängijad korraga ühe kaardi ümber, loevad kaardil oleva sõna ja annavad poosi ning miimikaga edasi kaardi sisu. Teised mängijad peavad kaardil oleva sõna äraarvama. (nt. kaardil on sõna VÄIKE ja mängija teeb endast võimalikult väikese skulptuuri).
4) Improintervjuu – Kaks mängijat. Üks on intervjueerija ja teine on intervjueeritav. Ülejäänud mängijad mõtlevad välja intervjuu teema. Intervjueeritav alustab improviseeritud intervjuud. Samal ajal näitab mängujuht mõlemale mängijale erinevat kaarti kaardipakist. Mängijad peavad esitama intervjuu vastavalt kaardil olevale sõnale. Mängujuht annab uued kaardid iga paari minuti järel. (nt. intervjueerija on UIMANE ja intervjueeritav on HULLUMEELNE).
Mängu kasulikkus väljendub mängijate sotsiaalsete oskuste ja väljendusoskuste arendamises. Mängijate arv ei ole piiratud.

Hind 10€/mäng.

Mängu ostmisega toetad laste näiteringi väikeKaRakTer (MTÜ Rõõmu Tehas)
Mängu ostmiseks kirjuta meile ivo@karakter.ee või helista 55614554