Wörkshop

Korraldame lastele, noortele ja miks ka mitte täiskasvanutele teatri töötubasid.
Töötuba arendab esinemisjulgust, laval liikumist, meeskonnatööd jne.
Korraldame improteatrit ja etüüde, kasutades aktuaalseid sündmusi.

Ivo Leek
ivo@karakter.ee
+372 5561 4554