Koolikiusamise vastu!

Mul mõlkus juba mõndaaega peas mõte teha video kaver.
Võtsime lastega ette ja tegime ära. Nimelt tegime ära ühe koolikiusamisele vastuhakkamise video.

• • •